We use cookies to optimize your user experience. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By continuing to use our site you agree to use cookies in accordance with our Privacy Policy.

Want to talk about your project?

logo

Projekt pt. „Inteligentny asystent lekarza” realizowany w ramach konkursu IV konkursu Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych pod nazwą „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne INFOSTRATEG”.

Projekt realizowany jest samodzielnie przez spółkę Codahead Sp. z o.o. Sp. k.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie interdyscyplinarnych prac badawczo-rozwojowych oraz przedwdrożeniowych w sektorze ICT, mających na celu stworzenie innowacyjnego w skali kraju rozwiązania technologicznego. Będzie to inteligentny system przetwarzania mowy skierowany dla branży medycznej. Opracowane narzędzie zezwoli na automatyzację wywiadów lekarskich na podstawie nagrania dialogu pacjent-lekarz. Umożliwidokładne przetwarzanie mowy, a jednocześniewydobywanie z zarejestrowanych wypowiedzi istotnych informacji, które przesyłane będą do zbudowanego formularza i bazy danych (system pytanie-odpowiedź).Wartość projektu: 7 181 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 5 211 435,00 PLN

Okres realizacji projektu: luty 2023 r. – styczeń 2026 r.

Codahead sp. z o.o. sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Opracowanie szyfrowanego czytnika OBDII z przechowywaniem danych w sieci blockchain tworzącej wiarygodne informacje o cyklu życia pojazdów mechanicznych.” Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R w celu opracowania innowacji produktowej o charakterze światowym. W ramach realizowanych badań Wnioskodawca opracuje rozwiązanie – zupełnie autonomiczny system, wykorzystujący czytnik złącza OBD do pobierania danych z komputera pokładowego pojazdu i przesyłający w sposób bezpieczny zebrane informacje do autorskiej sieci blockchain. Tworząc tym samym zdecentralizowaną, rozproszoną bazę danych, zawierającą w pełni autentyczne, niemożliwe do zmodyfikowania informacje o historii pojazdów.

Koszty ogółem: 4 222 296,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 709 372,00 PLN