We use cookies to optimize your user experience. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By continuing to use our site you agree to use cookies in accordance with our Privacy Policy.

Codahead sp. z o.o. sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Opracowanie szyfrowanego czytnika OBDII z przechowywaniem danych w sieci blockchain tworzącej wiarygodne informacje o cyklu życia pojazdów mechanicznych.” Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R w celu opracowania innowacji produktowej o charakterze światowym. W ramach realizowanych badań Wnioskodawca opracuje rozwiązanie – zupełnie autonomiczny system, wykorzystujący czytnik złącza OBD do pobierania danych z komputera pokładowego pojazdu i przesyłający w sposób bezpieczny zebrane informacje do autorskiej sieci blockchain. Tworząc tym samym zdecentralizowaną, rozproszoną bazę danych, zawierającą w pełni autentyczne, niemożliwe do zmodyfikowania informacje o historii pojazdów.

Koszty ogółem: 4 222 296,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 709 372,00 PLN